Yayınlar

Doğa Dostu Temizlik Rehberi

GEF küçük destek programı SPP programı kapsamında desteklenen Kaz Dağları Kültürel ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği’nin proje ortağı olduğu 'Doğa dostu Kendin Yap' projesi, doğa dostu ürünlerinin Edremit Körfezi ve Kaz Dağları bölgesinde üretilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması sağlanarak bölgedeki kimyasal kirliliğin azaltılmasıdır. Doğa dostu temizlik ürünlerinin bölgede var olan kadın dernekleri ile işbirliği yapılarak adil bir şekilde üretilmesi, doğa dostu ürünlerin tüketiminin yaygınlaşması için farkındalık oluşturulması ve bölgede ürünlerin geliştirilerek sürdürülebilir bir finansal modelin oluşturulmasıdır.

Broşür

GEF küçük destek programı SGP tarafından des- teklenen Nusratlı Köyü Kültür, Turizm ve Dayanış- ma Derneği'nin proje ortağı olduğu 'Doğa Dostu Kendin – Yap Temizlik Ürünlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi', doğa dostu temizlik ürünlerinin Edremit Körfezi ve Kaz Dağları bölge- sinde üretilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayarak bölgedeki kimyasal kirliliğin azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla yürütülmektedir.