Projeler

Doğa Dostu Kendin – Yap Temizlik Ürünlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi

Kaz Dağları Bölgesi ve Edremit Körfezi, altın madeni ve kömürlü termik santraller gibi sanayileşme kaynaklı tehditlerin yanı sıra; giderek artan kimyasal kirlilik kaynaklı biyolojik çeşitlilik kaybı gibi sorunlarla da karşılaşmaktadır. Doğa Derneği tarafından Marmara Bölgesi’ndeki Önemli Doğa Alanlarından birisi olarak tanımlanan Kazdağları ve Edremit Körfezi bölgesinde yaşanan kirliliğin önemli sebeplerinden birisi fabrika, otel ve bireylerin atık sularının yeterli arıtma sağlanmadan dere, nehir ve Körfeze deşarj etmesidir. Bu sebeplerle, temiz ürünlerin, yoksul kesimlerin de erişim ve ulaşımı sağlanacak ve kadınların ekonomik anlamda güçlenmesine katkı sağlayacak şekilde bir sosyal girişim modeli ile üretilmesi ve bu ürünlerin kullanıcılar tarafından test edilmesi için Kaz Dağları Bölgesi pilot uygulama alanı olarak seçilmiştir.

Projenin ana hedefi; doğa dostu temizlik ürünlerinin Edremit Körfezi ve Kaz Dağları bölgesinde üretilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması sağlanarak bölgedeki kimyasal kirliliğin azaltılmasıdır. Doğa dostu temizlik ürünlerinin bu ürünlerin bölgede var olan kadın dernekleri ile işbirliği yapılarak adil bir şekilde üretilmesi, ürünün beta testinin yapılması, doğa dostu ürünlerin tüketiminin yaygınlaşması için farkındalık oluşturulması ve bölgede ürünlerin satış pazarlarının geliştirilerek sürdürülebilir bir finansal modelin oluşturulması SGP öncelikleri ile de örtüşmektedir.

Toplumsal cinsiyet rolleri açısından temizlik, evde kadının sorumluluğu olarak görüldüğünden kimyasal ve alerjen madde içeren temizlik malzemelerine genelde en çok kadınlar maruz kalmaktadır. Temiz ürünlerin kullanımının artması, kadınların sağlığı açısından da önem taşımaktadır. Bu anlamda bölgede yaşayan yerel kadınların projeye dahil edilerek hem ekonomik anlamda güçlenmesi hem de zehirsiz temizlik ürünleri konusunda farkındalıklarının artması ve bölgedeki kadınlardan başlayan bir davranış değişikliği yaratılması sağlanacaktır.