Kimler, Neden Organik Gıda Satın Alıyor? Bir Alan Araştırması

Kimler, Neden Organik Gıda Satın Alıyor? Bir Alan Araştırması

Türkiye’de de Organik gıda endüstrileri etkili planlamalar yapabilmek için, organik gıdaların tüketimine ilişkin olarak, tüketicilerin çeşitlilik gösteren demografik özelliklerini, güdülerini, algılarını ve tutumlarını da daha iyi anlamaları gerekmektedir. Bu çalışmada, organik gıda tüketimi konusunda yayınlanmış araştırmalar incelenerek organik gıda satın alan kişilerin organik gıda almaya karar verirken kullandıkları çeşitli gerekçeler belirlenmiştir. Alan araştırması metodolojisi benimsenerek elde edilen veriler yardımıyla Türkiye’de organik gıda satın alan kişilerin demografik özellikleri ve organik gıda satın alma gerekçelerinin önem dereceleri tespit edilmiştir. Konuyla ilgili literatürdeki çalışmaların çok büyük bir bölümünde ‘sağlık’, tüketicilerin organik gıda satın almasına neden olan en önemli etkendir ve bu çalışmanın sonuçlarıyla paraleldir. Ayrıca cinsiyet, gelir ve eğitim düzeyi, evdeki çocuk sayısı gibi demografik etkenler organik gıda satın alımında çok fazla etkilidir. Çalışmanın sonunda, sonraki araştırmalar için öneriler yer almaktadır.

Kimler, Neden Organik Gıda Satın Alıyor? Bir Alan Araştırması (205 indirme)