GELENEKSEL ÜRÜN TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GELENEKSEL ÜRÜN TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tüketicilerin giderek artan bilinç düzeyleri, sağlıklı gıdaya ulaşma çabalarını da etkilemektedir. Bunun sonucunda, yerel, yöresel ve geleneksel yaşam tarzıyla biçimlenmiş geleneksel gıda ürünlerinin tüketimine yönelik talep artmıştır. Yapılan çalışmada, Türkiye’ deki tüketicilerin geleneksel gıdalarla ilgili düşünceleri ve geleneksel ürün tüketimlerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Bu amaçla, 7 coğrafi bölgedeki 7 büyük şehirde 1380 anket yapılmıştır. İstatistiksel analiz olarak logistik regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, geleneksel gıda tüketme olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı görülen değişkenler; tüketicilerin cinsiyeti, eğitimi, hanedeki birey sayısı, aylık geliri, yerleşim yeri, aile büyüklerinin geleneksel gıda tüketimi, geleneksel gıdaların besleyici olması, geleneksel gıdaların sağlıklı olması ve merak ettiği için geleneksel gıdaları tüketmesi olarak belirlenmiştir. Tüketicilerin %87,9’unun geleneksel gıda tükettiği tespit edilmiştir. Ülkedeki geleneksel gıda tüketme olasılığı ise yaklaşık % 98,0 olarak belirlenmiştir. Tüketicilerin, yaşadıkları yerler yani bölgesel ve kültürel farklılıkları dikkate alınarak, tüketicilerin tamamının geleneksel ürün konusunda bilgi sahibi olacak argümanların kullanılması, medya araçları ile tüketici bilincinin yeterli düzeye getirilmesi gerekmektedir.

GELENEKSEL ÜRÜN TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (144 indirme)