Raporlar

Rapid economic growth has fostered over-consumption and natural resource exploitation leading to environmental deterioration. The extensive consequences being global warming, environmental degradation (soil, air, and water), ozone layer depletion and life-threatening health hazards. Consumption habits of private households significantly contribute to environmental degradation. Awakened by...

The thesis is dedicated to finding out how to encourage an increase in green consumption and pro-environmental behaviors. The analysis was based on both qualitative and quantitative data, collected in Kaunas, Lithuania. The quantitative analysis was based on data collected from 112 surveys; the information...

Demand-side policies receive increasing attention from governments but enabling change in household environmental behaviour remains a challenge • Objective: Generate empirically-founded guidance for policy-makers on what really works to foster greener behaviour How: Series of 3-year OECD households surveys (EPIC) covering five areas (energy, food, transport,...

An advertisement for Colgate’s “Ribbon Dental Cream” from a January 1912 edition of The Youth’s Companion magazine features the tag line “For all the Family.” The ad promises “Good Teeth, Good Health, and Good Spirits.” Back then, companies like Colgate and Procter & Gamble (P&G) advertised...

We suggest several interlinked areas of study have, to very different extents, developed to address the general area of the ethics of consumption: Consumer ethics mostly in relation to ‘shopping misbehaviour’ were reviewed by Vitell (2003) and have generated a considerable range of cross-cultural comparisons. ...

Türkiye'de de Organik gıda endüstrileri etkili planlamalar yapabilmek için, organik gıdaların tüketimine ilişkin olarak, tüketicilerin çeşitlilik gösteren demografik özelliklerini, güdülerini, algılarını ve tutumlarını da daha iyi anlamaları gerekmektedir. Bu çalışmada, organik gıda tüketimi konusunda yayınlanmış araştırmalar incelenerek organik gıda satın alan kişilerin organik gıda almaya...

Bu çalışmada,tüketicilerin ev dışı gıda tüketimi ile ilgili genel tutum ve eğilimler incelenmiştir. Bu amaçla,çalışma Türkiye’ nin 7 coğrafi bölgesinde anket tekniği kullanılarak 1282 kişi ile yürütülmüştür. İstatistiki çözümlemede Ki-kare analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılanların tümü ev dışı gıda tüketmektedir. En yüksek...

It is recognised that the sum of our individual or household behaviours has a substantial impact on the environment. However, it is difficult for citizens to relate personal consumption and behaviour to large-scale problems such as climate change, pollution, biodiversity loss and natural resource depletion....

Ülkemizde beslenme, sağlık durumunun ve sorunlarının ortaya konulması için Dünya’da olduğu gibi her 5 yılda bir “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması” yapılması gereklidir. Çünkü ulusal beslenme sorunlarına yönelik etkin, yararlı ve sürdürülebilir besin ve beslenme plan ve politikalarının hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesi için güvenilir nitelikte araştırma...

This report sets out a framework for Defra’s work on pro-environmental behaviour. It pulls together evidence on public understanding, attitudes and behaviours; identifies behaviour goals; and draws conclusions on the potential for change across a range of behaviour groups. It is designed to support policy...