ADANA İLİNDE HANEHALKININ BESLENME DÜZEYLERİ VE ETKİLİ FAKTÖRLERİN LOGİT ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

ADANA İLİNDE HANEHALKININ BESLENME DÜZEYLERİ VE ETKİLİ FAKTÖRLERİN LOGİT ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

Bu çalışmada, hanelerin aylık gıda tüketimleri dikkate alınarak yeterli ve dengeli beslenme düzeyleri ve beslenmede etkili faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Hanelerin sosyo-demografik ve ekonomik özelliklerine göre farklılıkları saptanmıştır. Çalışmada Adana ili kent Merkezinde 302 aile ile yapılan anket verileri kullanılmıştır. Ankete katılan hanelerin ortalama kalori tüketimi gerekli miktarın üzerinde (3059 cal/gün) bulunmuştur. Kalori alımının kaynaklarına göre dağılımında hayvansal gıdaların payı %16 bitkisel gıdaların payı %84’tür. Ailelerin günlük kalori alımını etkileyen değişkenler logit analizi ile belirlenmiş, gıdaların doyuruculuğu negatif etkili, buna karşın gıda harcama, anne eğitimi, hanedeki erkek nüfus oranı pozitif etkili faktörler olarak hesaplanmıştır.

ADANA İLİNDE HANEHALKININ BESLENME DÜZEYLERİ VE ETKİLİ FAKTÖRLERİN LOGİT ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ (156 indirme)